Neerrijt 0ong, Luyksgestel

€ 325.000 k.k.

Luyksgestel

VERKOCHT BOUWKAVEL 2 NOG SLECHTS 1 BOUWKAVEL TE KOOP

Landelijk gelegen met vrij uitzicht nog slechts 1 mooie bouwkavel van ca. 1150 m2 met een frontbreedte van ca. 26 meter per kavel voor…

Lees meer Neem hier contact op

Omschrijving

VERKOCHT BOUWKAVEL 2 NOG SLECHTS 1 BOUWKAVEL TE KOOP

Landelijk gelegen met vrij uitzicht nog slechts 1 mooie bouwkavel van ca. 1150 m2 met een frontbreedte van ca. 26 meter per kavel voor het bouwen 1 vrijstaande woningen. De koopsom bedraagt € 325.000,– k.k.. Het totale perceel is groot 1,6 Ha, de verkaveling kan nader worden bepaald

De bouwkavels ligt aan de Neerrijt/hoek Rijerscheweg en is ca 26.00 meter breed en 44.00 meter diep, dus ca. 1150 m2. Een van de 2 kavels kan ook een perceel grasland dat direct achter de bouwkavels ligt bijkopen van ca. 4100 m2, ca. 40 meter breed en 100 meter diep, mooi voor een bv. een paardenwei. Direct daarachter ligt nog een perceel natuurgrond van ca. 1 Ha .De inhoud van de woning mag maximaal 900 m3 bedragen en de maximale goothoogte bedraagt 5,5 meter en maximale nokhoogte 8,5 meter. Bijgebouw is toegestaan tot maximaal 100 m2 met een maximale goothoogte van 3 meter en maximale nokhoogte van 5.5 meter.

De prijzen zijn; per bouwkavel van ca. 1150 m2 € 325.000,– k.k. (8 % overdracht belasting en geen btw)

Perceel grasland van ca. 4100 m2 koopsom € 40.000,– k.k.

Perceel natuurgrond ca 1 Ha € 50.000,– k.k.

Bestemmingplan;

6.2 Bouwregels

6.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende voorwaarden:

• a. per bouwperceel mag niet meer dan één woning worden gebouwd;

• b. ter plaatse van de aanduiding ‘vrijstaand’ mogen uitsluitend vrijstaande woningen worden gerealiseerd;

• c. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd;

• d. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, met inachtneming van het bepaalde onder f tot en met j;

• e. het hoofdgebouw mag een maximale inhoud hebben van 900 m3;

• f. de diepte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan 15 m;

• g. de voorgevel moet worden gesitueerd in de naar de wegzijde toegekeerde grens van het bouwvlak, dan wel op een afstand van maximaal 3 m daarachter;

• h. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’;

• i. de dakhelling mag niet meer minder bedragen dan 30° en niet meer dan 60°;

• j. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen mag aan beide zijden niet minder dan 3 m bedragen.

6.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende voorwaarden:

• a. vrijstaande bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 2,5 m achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;

• b. de gezamenlijke inhoud mag niet meer bedragen dan 425 m3;

• c. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 100 m²;

• d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;

• e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m;

• f. de afstand van vrijstaande bijgebouwen tot het hoofdgebouw mag niet meer dan 20 m bedragen.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, binnen 6 weken na het tot stand komen van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen stellen c.q. een waarborgsom te storten ten bedrage van 10% van de koopsom.

Zie ook ons aanbod op www.henniekunnen.nl

Aan onvolkomenheden in de tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Kenmerken

Download Brochure Brochure


Kaart