Kievitlaan 9, Riethoven

€ 425.000 k.k.

Kievitlaan 9

Riethoven

In een kleinschalige, doch ruim opgezette jonge villawijk gelegen met zeer gevarieerde en eigentijdse villa’s mooie bouwkavel van 1441 m2 voor het realiseren van uw droomhuis

Een…

Lees meer Neem hier contact op

Omschrijving

In een kleinschalige, doch ruim opgezette jonge villawijk gelegen met zeer gevarieerde en eigentijdse villa’s mooie bouwkavel van 1441 m2 voor het realiseren van uw droomhuis

Een bijzonder fraaie bouwkavel met een oppervlakte van 1441 m2 voor de bouw van uw droomhuis met een bijgebouw. De kavel bevindt zich in een jonge villawijk in Walik. De achterzijde van de bouwkavel grenst tegen een door de gemeente enkele jaren geleden aangelegde bossingel met jonge aanplant.

Perceel

Frontbreedte: ca. 30 meter

Kaveldiepte: ca. 47 meter

Kavelbreedte achterzijde: ca. 30 meter

Perceeloppervlakte: 1441 m2

Afmetingen hoofdgebouw

De oppervlakte van het hoofdgebouw, exclusief (aangebouwde) bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 200 m²

Indien hoofdgebouwen worden voorzien van hellende dakvlakken dan gelden de volgende bepalingen:

1 De goothoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 4 m.

2 De bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 6 m.

3 De dakhelling mag niet meer bedragen dan 60°en niet minder bedragen dan 30°.

Indien hoofdgebouwen worden voorzien van een plat dak dan geldt dat de bouwhoogte van het hoofdgebouw niet meer mag bedragen dan 4 m, met dien verstande dat voor 30% van het bebouwd oppervlak van het hoofdgebouw de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 m.

Afmetingen bijgebouwen

In het geval dat het oppervlak van het bouwperceel groter is dan 1.250 m², maar niet groter dan 1.750 m², mag het oppervlak van bijbehorende bouwwerken niet meer bedragen dan 120 m² met inachtneming van het bepaalde onder 1.

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in:

150 m² in het geval dat het oppervlak van het bouwperceel groter is dan 1.250 m², maar kleiner dan 1.750 m². Mogelijk wordt dit in de nabije toekomst uitgebreid naar 200 m2.

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken met hellende dakvlakken gelden de volgende bepalingen:

1 De goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3,2 m, dan wel, wanneer het hoofdgebouw een lagere maximale goothoogte heeft, de desbetreffende lagere goothoogte.

2 De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m, dan wel ten hoogste de bouwhoogte van het hoofdgebouw min 1 m.

3 De dakhelling mag niet meer bedragen dan 60° en niet minder bedragen dan 30°.

Van bijbehorende bouwwerken met een plat dak mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 3,2 m, dan wel, wanneer het hoofdgebouw een lagere maximale goothoogte heeft, de desbetreffende lagere goothoogte.

Algemeen

De woning is gelegen in een jonge villawijk in Walik en is gelegen op korte afstand van o.a. ASML, Maxima Medisch Centrum en de High Tech Campus.

Kadastrale gegevens

Gemeente Riethoven, sectie E, nummer 1366 en perceelgrootte 1441 m2

Bestemmingsplan

De bouwkavel is gelegen in het bestemmingsplan Riethoven/Walik 2012 en heeft een enkelbestemming: Wonen – 2. De voor ‘Wonen – 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. wonen

2. beroepsmatige en bedrijfsmatige activiteiten

3. tuinen, erven en verhardingen

4. water en waterhuishoudkundige voorzieningen

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor.

Aanvaarding in overleg

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, binnen 6 weken na het tot stand komen van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen stellen c.q. een waarborgsom te storten ten bedrage van 10% van de koopsom.

Zie ook ons aanbod op www.henniekunnen.nl

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Kenmerken

Download Brochure Brochure


Kaart